Biokovo Commerce

 

POVLAČNA DIZALICA - TYRFOR


Tyrfor povlačne dizalice su lagane, jednostavne i sigurne za upotrebu. Služe za dizanje i povlaćenje tereta sa neograničenom dužinom užeta. Mogu se koristiti u bilo kojem položaju: horizontalno, vertikalno ili pod kutem.
Tyrfor dizalice su dizalice koje koriste samozatezajuće čeljusti za prolazak užeta kroz njih. Povlačenjem ručice naprijed-nazad, omogućeno je jednoj osobi pomicanje tereta teškog i do nekoliko tona.
Tytfor dizalice standardno dolaze sa 20 m čeličnog užeta a na zahtjev dužine mogu biti po potrebi. Uže je s jedne strane elektrolučno zavareno a na drugoj strani je uprešana kuka.
Zaštita protiv preopterećenja osigurava siguran rad. U slučaju dizanja ili vuče tereta 25% više od nosivosti dizalice, na ručki dolazi do pucanja osigurača. Osigurač se naknadno zamjenjuje novim koji se nalazi u ručki ili u kućištu dizalice.

Kućište: čelično ili aluminijsko
Faktor sigurnosti: 5:1