Biokovo Commerce

 

ČELIČNA UŽAD


Svako čelično uže sastoji se od određenog broja strukova obavijenih oko jezgre a svaki struk se pak sastoji od više žicaKod užadi susrećemo slijedeće osnovne pojmove

Promjer užeta - Promjer opisane kružnice oko strukova užeta. Promjer dobijemo mjerenjem dviju najudaljenijih toćaka nasuprotnih strukova.
Jezgra -Jezgra užeta ima zadatak dai u najtežim uvjetima uporabe pruža unutarnji otpor strukovima da se nebi međusobno dodirivali, čime se izbjegava habanje žica u strukovima i deformacije užeta. U slučaju da jezgra služi samo kao oslonac strukova (lakši uvjeti rada) jezgra je u pravilu kudeljna. Za teže uvjete rada (veće naprezanje, dinamički udari ili povišena temperatura preko 90 stupnjeva celzija) jezgra je obavezno čelična (bilo struk ili zasebno uže)
Smijer Použenja - U pravilu se užad proizvodi desno použena - s/Z ( s - oznaka smijera použenja žica u struku; Z - Smijer použenja strukiva u užetu). Smijerovi použenja:KONSTRUKCIJE UŽADI

Spiralna
Ovaj tip užadi predstavlja najjednostavnije použenje žica u jednom ili više slojeva. Zbog svoje male fleksibilnosti, koristi se kao statička užad čije su karakteristike velika otpornost na habanje, mala torziona tendencija, veliki stupanj iskoristivosti prekidne sile na vlak te mala sposobnost savijanja.

Neke od konstrukcija spiralne užadi: 1x7; 1x12; 1x19; 1x37 ...

Standardna
Ovaj tip užadi se koristi kao statička i kao radna užad. Kao radna, koristi se u radu gdje nema učestalih savijanja i oštrijih pregibanja, Zbog načina použenja standardna užad ima izraziti točkasti dodir žica u struku, što povećava specifični pritisak, čime se smanjuje trajnost užeta. Bitna odlika ovih užadi je ta da se u njihovom sastavu nalazi samo jedna dimenzija žice, dok je samo uže napravljenood 6 ili 8 strukova. Najčešće primjene ovih užadi nalazimo u strojarskoj ili građevnoj industriji, ribarstvu, šumarstvu itd.

Neke od konstrukcija standarsne užadi: 6x7+J; 6x19+J; 6x37+J

Specijalna
Kod ovih tipova užadi nalazimo više različitih dimenzija žica koje se međusobno dodiruju uzdužno, čime je povećana površina dodira to jest, specifični pritisak je smanjen na minimum. Specijalna užad koristi se tamo gdje su povećana naprezanja na savijanje te za užad koja krelazi preko koloturnikaili bubnjeva na namatanje.

Najzastupljenije konstrukcije specijalnih užadi su:

SEALE (S) - paralelni slojevi, različite debljine strukova, isti broj žica u vanjskom i unutarnjem sloju. U vanjskom sloju nalazimo žice većeg presjeka a u unutarnjem žice manjeg presjeka. Ova užad ima veću otpornost na habanje, pa se koristi u uvjetima gdje je vanjsko trenje izraženije.


WARRINGTON (W) - paralelni slojevi, unutarni sloj se sastoji od žica istog presjeka dok vanjski sloj ima dvije različite debljine strukova i dvostruko više žica od unutarnjeg sloja. uže se odlikuje feksibilnošću i otpornošću na umor materijala


WARRINGTON-SEALE (WS) - Kombinacija Seale i Warrington konstrukcije. Vanjski Seale-ov sloj sa unutarnjim Warrington-ovim slojem. Ova kombinacija odlikuje se fleksibilnošću i otpornošću na habanje


FILLER (F) - paralelni slojevi, vanjski sloj ima dvostruko više žica od unutarnjeg sa malim presjekom žica koje ispunjavaju prostor između njih, čime se povećava čvrstoća užeta kao i njegova fleksibilnost


COMPACTED - Strukovi su zbijeni čime je povećana ispunjenost užeta